دارکنس امپایر سلام اینجا دارکنس امپایره جایی که من توش داستانامو مینویسم ^-^ اینجا قبلا شهر پونی های کریستالی بوده ولی حالا تغییر کرده من اینجا همه نوع داستان مینویسم امیدوارم از همشون لذت ببرین http://crystalland.mihanblog.com 2018-11-19T21:44:31+01:00 text/html 2018-08-26T11:13:47+01:00 crystalland.mihanblog.com princess black dahlia رویاهای گذشته قسمت سیزدهم http://crystalland.mihanblog.com/post/194 <font size="4">دارکنس لایت <br>_ لاپس؟ لاپس کجایی؟؟<br>_پیداش نکردین؟؟ <br>_ نه معلوم نیست کجا رفته <br>همه دنبال پیدا کردن اون بچهه لاپس بودن ولی من از جام تکون نمیخوردم،چرا باید برام مهم باشه؟ اون دوست من نیست<br>الان صبح شده بود و اونا از دیشب دنبالش بودن ، برادر رزهارت که اسمش سان لایت بود با بقیه مردم قبیله دنبالش میگشتن<br>_ هی، تو گم و گورش کردی که هیچ تکونی نمیخوری؟؟<br>به سمت صدا نگاه کردم،فلوری لایف بود<br>دارکنس لایت: برای هزارمین بار،من نمیدونم اون بچه کجا رفته خواب بودم <br>فلور:هه تو و خواب؟ عجیبه!<br>چشامو تو کاسه چرخوندم رومو یه سمت دیگه کردم و هیچی نگفتم،قطعا باور نمیکنه تقصیر من نیست، اگه بدونم کار کیه...<br>_هی رز چرا اینقدر مضطربی؟<br>به اون سمت نگاه کردم<br>رزهارت ترسیده بود،انگار روح یا چیزی دیده از دیروز همینطوری بود منم فقط یه سوال تو سرم میچرخیده که چرا؟؟<br>رز: ه..هیچی... فقط برای لاپس نگرانم امیدوارم گیر حیوونا تو جنگل نیفتاده باشه<br>شاین: نه بابا اون نیم وجبی از پس خودش برمیاد<br>رز: ا..اره...فکر...فکر کنم حق با توعه<br>خب حالا این دختر مشکوک میزنه اون ماجراشم دیگه بدتر<br>_دوستان مشکلی پیش اومده؟<br>اونسمتو نگاه کردم که یه پونی الیکورن که بدنش بنفش بود&nbsp; موهاشم سرمه ای و چشماشم مشکی بودن رو دیدم ، دوتا سرباز هم جفتش بودن <br>رز: کریستی نایت! <br>و پرید بقلش :دلم برات تنگ شده بود <br>اون دختر که اسمش کریستی نایت بود بهش نگاهی کرد و اونم بقلش کرد :منم همینطور ...چی شد که بعد سالها از اکواستریا برگشتی؟<br>رز: خب با چند نفر همسفر شدم <br>و به ما نگاه کرد <br>کریستی: اوه...شما اکواستریایی هستید؟ <br>دارکنس لایت: من نع..اون دوتا رو حساب کن<br>رز: معرفی میکنم فلوری لایف ، شاینینگ دارک و دارکنس لایت <br>کریستی: سه پونی از نژاد تاریکی؟ خب منکه مشکلی نمیبینم میتونید بیاین <br>رز: و....<br>کریستی نایت بهش نگاه کرد : کسه دیگه ای هم هست؟<br>رز: لاپس لازلی.....ام...البته تو این اسم رو نمیشناسی....پرنسس کریس بلوم<br>به وضوح معلوم بود که تعجب کرد <br>کریستی: کریس بلوم؟؟ اونم باهاتون بوده؟؟؟<br>رز سرش رو به علامت مثبت تکون داد <br>شاین: شما لاپس رو میشناسین؟ یا..همون کریس بلوم که گفتین<br>کریستی: اون در اصل اسمش کریس بلومه و یک شاهزادست چون مادرش دختر دایی من به حساب میاد<br>ما ستا به هم نگاه کردیم <br>فلور: خب چرا باید از ما اینو مخفی کنه؟<br>کریستی: خب...داستانی داره برا خودش..شما دنبال من بیاین اینجور مستقیم به گولدن لند میریم <br>جادوشرو فعال کرد که یک پورتال روبه رومون باز شد <br>هممون وارد اون پورتال شدیم <br>به محض خروجمون دیدیم که ظاهرمون عوض شده <br>فلوری لایف چشم هاش بنفش براق شده بود و موهاش طلایی و بدنش سفید ، منم بدنم روشنتر و موهام براق و چشم هام هم ابی ، شاین هم حالت موهاش فرق کرده بودن و چشم هاش بیشتر میدرخشید ، رز هارت موهاش قرمز و پوستش کرمی شده بود و موهاش هم بلند شده بودن ، کریستی نایت هم بدنش کرمی و موهاش طلایی شده بودن و چشم هاش هم ابی <br>فلور: چه اتفاقی برامون افتاده؟؟<br>رز: گولدن لند چهره واقعیمونو نشون میده<br>فلور: ی..یعنی من در اصل این شکلی هستم؟ <br>کریستی : بله همتون در اصل این شکلی هستید و این ظاهر درون و واقعیتونه ، اگه هم بد بودید من با یه نگاه میفهمیدم چون پرنسس طلایی میتونه وجود های تاریکو ببینه<br>شاین: وایسا وایسا وایسا...تو گفتی پرنسس طلایی؟؟؟<br>کریستی یه نگاه بهش کرد : درسته.من می امورا کلودی کیت مجیک فلای هستم...البته کریستی نایت اسمی بود که خالم روم گذاشته بود که بعد از پرنسس شدن شدم کیتی، خب..دهناتونو ببندین<br>ما دهنای باز شدمونو بستیم <br>رز: اگه یکی باشه که بتونه تو ردیابی کمک کنه بریتمیه <br>کیتی: خب بهتره معطل نکنیم و...<br>هنوز حرفش رو تمام نکرده بود که یه پیگاسوس قشنگ از جلوش رد شد جوری که موهای همشون به سمت راست کشیده شد <br>اون پونی تو هوا وایساد: هنوزم کندیا کیتی <br>کیتی: شرمنده استادم خوب نبوده&nbsp; &nbsp;<br>_ عه پس اینجوریاس؟؟ حالا من شدم پونی بده؟<br>فرود اومد رو زمین<br>_ چرمینگ ملودیسو که میشناسم اونام باید دارکی و فلوری و شاینی باشن <br>ما ستا به هم نگاه کردیم <br>شاین: فکر کنم امروز باید زیادی جا بخوریم <br>_ چیز عجیبی که نیست باد بهم همه چیزو گفت تازه گفت اون کریس بلوم وروجک باهاتون بوده یهو لولو اومده خوردش هوووووو<br>رز: ام...مری اونا چیزی...<br>_ اره بابا اکواستریایی ها کلا خلن البته بماند باحالم دارن ولی به پای من نمیرسن ولی بزارین معرفی کنم بنده مری هستم محافظ عنصر باد همینطور سریعترین پیگاسوس تو ارتوسکاریا! اها یجورایی هم دختر دخترخاله بزرگه این زردک هم میشم <br>کیتی: اولا من زردک نیستم دوما تو خیلی پرحرفی سوما زود باشین به من نگاه نکنین شما که پرنسس توایلایت اسپارکلو دارین من براتون عجیبم؟؟<br>&nbsp;شاین: ام....پرنسس؟؟<br>کیتی: ببینم تو دقیقا از کجای اکواستریا اومدی؟؟<br>شاین: خب....راستش...<br>************<br>کیتی: و اونها هم میخوان همه چیزو درست کنن<br>پرنسس ملودی لایت و شاینی لایت نگاهی به هم کردن <br>شاینی لایت: که اینطور..<br>ملودی لایت: الان از ما کمکی بر میاد؟؟<br>شاین: نمیتونین زمانو درست کنین؟؟<br>دو پرنسس نگاهی به هم کردند و یهو زدن زیر خنده <br>فلور: العان چی خنده داره؟<br>شاینی لایت:هههه.... شما از ما میخواین که بمیرین!!؟؟<br>دارکنس لایت: منظورتون چیه که بمیریم؟؟؟<br>ملودی لایت: یعنی که وقتی زمان درست بشه شما که بوجود اومده زمان جدید هستین باهاش از بین میرین! <br>کیتی: خواهر اینقدر نترسونشون یه راهی هست <br>همه به کیتی نگاه کردن<br>کیتی: میتونیم از کایتلین کمک بگیریم<br>دوتا پرنسس اخم کردن <br>رز(اروم): کیتی...اونو خودت تبعیدش کردی...<br>کیتی: اره میدونم ولی اون دیگه تو تبعید نیست بلکه ازاده و میتونه....<br>ملودی لایت: چه تضمینی برا این داری که ملکه زمان کمکت کنه؟؟<br>کیتی: چون اون خواهرمه!<br><br>ادامه دارد.....<br></font><br> text/html 2018-07-22T11:18:54+01:00 crystalland.mihanblog.com princess black dahlia رویاهای گذشته قسمت دوازدهم http://crystalland.mihanblog.com/post/193 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5">ببخشید چند روز بود که نزاشته بودمش درگیر یه داستان دیگه بودم که میخوام بعد از این بنویسمش البته گفته بودم که رویاهای گذشته سه فصل هست ولی از اونجا که داستان های هر کدوم جداست و فقط به هم کمی مربوط میشه میخوام بعد از تمام شدن رویاهای گذشته این داستان جدیدو بنویسم که به نظر خودم خیلی قشنگه و امیدوارم شما هم خوشتون بیاد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">خب اینم از قسمت دوازدهم رویاهای گذشته ادامه مطلب</font></div> text/html 2018-07-11T08:44:47+01:00 crystalland.mihanblog.com princess black dahlia رویاهای گذشته قسمت یازدهم http://crystalland.mihanblog.com/post/192 <div><font size="4">سلام دوستان اینم از ادامه داستان</font></div><div><font size="4">ببخشید میدونم باید دیروز میدادم ولی ندادم چون به لطف این کیبوردمون که هی گیر میکنه نتونستم بنویسمش میدونم کوتاهه ولی همینم به زور نوشتم&nbsp;</font></div><div><font size="4">خب داستان ادامه مطلبه منتظر چی هستین؟</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div style=""><br></div></div> text/html 2018-07-08T18:00:53+01:00 crystalland.mihanblog.com princess black dahlia تغییر http://crystalland.mihanblog.com/post/191 <div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب دوستان همونطور که دیدید یه تغییراتی توی وب اینجاد کردم و قراره بیشتر هم بشه</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m8nh_جداکننده_(2).gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مطالب قبلیو پاک نمیکنم میزارم بمونه ولی مطالب اصلی دیگه از اینجا شروع میشه که مربوط به داستاناست</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m8nh_جداکننده_(2).gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اول از همه از رویاهای گذشته شروع میکنم میخوام تا جایی که میتونم ادامش بدم و بعد از تمام شدنش برم سراغ نوشتن داستانای دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a5w8_drowsing_twilight_sparkle_by_o_city-d85t46t.gif" alt=""></div> text/html 2018-07-08T15:21:46+01:00 crystalland.mihanblog.com princess black dahlia نتیجه نظرسنجی مهم http://crystalland.mihanblog.com/post/189 <font size="4">خب نتیجه نظر سنجی که حسابی رو مخم بود ولی باید بگم</font><div><font size="4">شخصا شاخ در اوردم از نتیجه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331274726/Capture_2018_07_08_19_42_42_358.png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">اصلا لحظه اول فقط همینجوری نگاش میکردم که یهو چی شد !؟</font></div><div><font size="4">ولی انگار داستانی کردن وب بیشتر رای اورد...خب پس باید وبو یکم تغییرش بدم و نوشتنو ادامه بدم</font></div> text/html 2018-06-30T17:30:26+01:00 crystalland.mihanblog.com princess black dahlia نتیجه نظرسنجی 5 http://crystalland.mihanblog.com/post/188 <font size="4">اینم پنجمین نظر سنجی که مرتبط با داستان بود و...چشمم روشن&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cpk6_capture_2018_06_30_21_58_32_176.png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5">شخصیتای اصلی فصل بعد باید اینقدر کم نظر بگیرن=| ؟؟</font></div><div><font size="5">خب از اونجا هم که بیشتریا کم نظر گرفتن منم نمیگم اون شخصیتا کی هستن&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div><font size="5">و اینکه دوستان منم پرنسس لونا رو دوست دارم ول خدایی هیچکدوم از بقیه شخصیتارو دوست نداشتین؟؟&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div><font size="5">حالا خوبه رزهارت نظر جمع کرده برا خودش ولی فکر کنم طرفداراش وقتی بفهمن در واقع موضوعش چیه شاخ دربیرن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div><font size="5">نه نه نه اشتباه نکنین شخصیت منفی نیست&nbsp;</font></div><div><font size="5">ولی فقط خودش نیست و بیشتر شخصیتا زندگیه مخصوص خودشونو داشتن که البته تو توضیحاتشون ننوشتم شرمنده</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div><br></div> text/html 2018-06-30T16:53:24+01:00 crystalland.mihanblog.com princess black dahlia برگشتم (مهم) http://crystalland.mihanblog.com/post/187 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">سلام دوستان......من برگشتم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="4">البته میدونم مدت خیلی زیادی نبودم یک سال چیز کمی نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">من نهم بودم نهمم که میدونید دیگه بعدش باید انتخواب رشته کنید و خلاصه بگم اینده ادم وابسته به همین رشته ایه که انتخوابش میکنه ولی فعلا تموم شد امتحانمو دادم کارنامم رو هم گرفتم فقط مونده رشتمو اعلام کنن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب از بحث درسو مدرسه که بگذریم میرسیم به وبلاگ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اینجا میشه گفت دیگه سه سالش شده منم سه ساله که اومدم تو نت ...تو این سه سال چیزای زیادی یاد گرفتم ولی تو این یه سال یخورده کد نویسی که بلد بودم هم از سرم پرید...خب اون موقع لپتابم سوخت و نمیشد درستش کرد منم که تا یه مدت عزا گرفته بودم چون همه عکسام و به خصوص بیس هام پاک شدن....من با همون حالت هیچی نداشتم بزارم وبلاگ و با پاک شدن اونا دیگه کلا هیچی نداشتم وضعم یجوری بود که تا یه مدت نمیزاشتم کسی نزدیک لپتاب بره شاید یه فرجی شد و درست شد&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="4">که البته هیچوقت چنین اتفاقی نیوفتاد و اونا رفتن لپتابو درست کردن منم پناه بردم به کامپیوتر و ادیت کردن...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بعد چند ماه بالاخره تونستم بیس هامرو برگردونم ولی وبلاگ نویسیو نه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تو اون مدتم رفتم تو تلگرام و الانم بعد یه سال برگشتم ولی هنوزم داستان مینویسم و ..به نظرم یکم بهتر شده نسبت به قبل و همینطور ادیت کردنم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">( راستی اینجوری نگام نکنین وصیت نامه وبلاگو نمینویسم)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب بحث داستان شد...من داستانو نوشتم این اواخر ولی به دلایل مختلف پاک میشد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">منم اعصابم خورد شد بود و گفتم شاید اینو نباید ادامه بدم...چون به فکرم اومد که داستانو تا سه فصل ادامه بدم هر فصلم ماجراهایی داره که به بقیه فصلا مرتبطه که با این پاک شدنا دیگه ننوشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ولی چون داستان نویسی رو دوست دارم میخوام نظر بدین که چکار کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">این داستانو ادامه بدم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">یه داستان دیگه بنویسم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کلا داستان ننویسم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و اگه هم قرار بر داستان نوشتن شد تصمیم دارم اینجارو یه وب داستانی کنم و توش داستانامو بنویسم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب منتظر نظراتون هستم&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-18T17:27:21+01:00 crystalland.mihanblog.com dark nightmares A changeling can change http://crystalland.mihanblog.com/post/186 <font size="7">!!!!It's soooooo great</font><div><font size="7"><br></font></div><div>[http://www.aparat.com/v/bEuev]</div> text/html 2018-03-29T07:43:58+01:00 crystalland.mihanblog.com Kiana ANIME عکسای سانست http://crystalland.mihanblog.com/post/185 <font size="4"><font face="Mihan-Iransans">برین ادامه^-^</font></font> text/html 2018-03-22T10:26:22+01:00 crystalland.mihanblog.com Kiana ANIME فن آرتای توایلایت http://crystalland.mihanblog.com/post/181 <font size="3"><font face="Mihan-Iransans">سلام به عنوان اولین پستم فن آرتای توای رو آوردم.<br>برا دیدنشون برین ادامه.<br></font></font> text/html 2018-03-22T09:42:33+01:00 crystalland.mihanblog.com Kiana ANIME سلام^_^ http://crystalland.mihanblog.com/post/180 <font size="3"><font face="Mihan-Iransans">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"><br>نویسنده ی جدید هستم.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br>از رینبولایت هم ممنونم منو نویسنده کرد.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br>امیدوارم از من راضی باشین.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></font></font> text/html 2018-01-13T17:31:00+01:00 crystalland.mihanblog.com dark nightmares سگ گمشده اگر پیدا کردید با http://pony-sp.mihanblog.com/post/5465 تماس بگیرید http://crystalland.mihanblog.com/post/179 <p> <font size="3"><font size="5">منبع: <a href="http://pony-sp.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="5">pony-sp.mihanblog.com</font> </a></font></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دوستان... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">حال من امروز خیلی بده خیلی... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">منم نمیتونم درست حرف بزنم... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دیشب توی پارک ملت گم شد... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">هر کدوم از حیوونایی که دوسشون دارم... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">گم میشن درست مثل گربم که اسمش پوپو بود... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">این اسمش میکیه... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">خیلی کوچیکه... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">چشمای درشت و موهای سفید داره </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دیشب انقدر گریه کردم </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">همین الانش دستام داره میلرزه... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دوستان خواهش میکنم ...... </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><img src="http://p30up.ir/uploads/f384055835.jpg" alt="P30up" "="" width="555" height="555"></font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3">نشر بدید و تو وبلاگ و ایسنتا و.. بزارین تروجون هرکیو دوست دارین... </font></p> text/html 2018-01-09T21:27:36+01:00 crystalland.mihanblog.com dark nightmares سلام العلیکم و رحمت الله و برکااااتو. http://crystalland.mihanblog.com/post/178 <font size="5">&nbsp;سلام خدمت همه بیکارای عزیز. بنده فردا امتحان جغرافیا نوبت دارم و هنوز هم کپهٔ مرگم رو نزاشتم:| بیخی بابا تازه پنج ساعت درس خوندم ولی چه خوندنی! همش هواسم به گروه دوبلاژمون(مجیکال ویدیو) بود. خو حالا کی آنلاینه؟ اوه اوه بابام بیدار شد! برم سعی میکنم برگردم راستی مودممون هنوز شارژ نداره بابام ساعت ده نت رو روشن کرد یادش رفت خاموشش کنه که الان دارم. فعلا بای!</font> text/html 2017-12-01T17:20:33+01:00 crystalland.mihanblog.com dark nightmares اومدم... http://crystalland.mihanblog.com/post/177 <font size="5">اومدم با اومدم/ با صد هزار ناز اومد/ با یه سوپرایز اومدم!!!&nbsp;</font><div><font size="5">سلاااممممم. یه سوپرایز اندرویدی اومدم دانلود کنید بعد نظرتون رو بگید فقط خدا شانس بده اندروید من پایین بود:/</font></div><div><font size="5">&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ((لینک دانلود))</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">هههه ضد حال! میهن مشکله داره لینک واژش و کادرش غیر فعاله لینک رو دستی میدم :</font></div><div><font size="5">https://yekupload.ir/Pat/Wooden_Toaster_-_Rainbow_Factory_[The_Living_Tombs.mp3.apk<br></font><div><br></div></div> text/html 2017-09-14T04:18:29+01:00 crystalland.mihanblog.com ‪dark nightmares فعلا دارم میرم http://crystalland.mihanblog.com/post/176 <font size="5">&nbsp;با سلام. من هک شدم و وبلاگ هام به کلی از بین رفته. واسه همینم قبل از اینکه بیاد پست های اینجام رو هم پاک کنه یا به کسی چیزی بگه انصراف میدم. ولی بازم برمیگردم تا اینجا نویسنده باشم وقتی از هک در اومدم</font>